Novice

Sole Libero – vstopamo v novo šolsko leto

Zavod za naravno izobraževanje Sole Libero, ki ponuja alternativno obliko šolanja osnovnošolskim otrokom in Doživljajske dopoldneve za predšolske otroke, bo letos že drugo leto po izdatnih počitnicah odprl svoja vrata novemu šolskemu letu, novim radostim in izzivom šolskega vsakdana na malo drugačen način.

V šolskem letu 2019/2020 bodo učence poučevali pedagogi:
Saša Kern (uni. dipl. prof. razrednega pouka, ki se je udeležila tudi izobraževanja gozdne pedagogike na Danskem),
Peter Gantar (dipl. ing. tehniške smeri z opravljenim pedagoško-andragoškim izobraževanjem in večletnimi izkušnjami na področju likovne in glasbene umetnosti)
ter Nina Košir (uni. dipl. prevajalka angleškega jezika), ki poučuje že 15 let ljudi na vseh stopnjah in vseh starosti (od vrtca do upokojencev).

Kako bodo letos potekali naši dnevi?

Naš dan se bo začel malo pred osmo uro, ko se bomo vsako jutro pozdravili v jutranjem krogu, se pogovorili o vtisih prejšnjega dneva ter načrtovali dan pred nami.
Klasično šolsko delo, ki ga predvideva javni učni načrt, se bo odvijalo vsakodnevno, preostanek časa pa bo na voljo individualnim ter kreativnim potrebam učencev. Pri vsakem učencu spodbujamo njegova šibka področja ter nadgrajujemo močna, saj le tako gradimo trdne temelje na dolgi poti v odraslo dobo.

V Zavodu Sole Libero praksi dajemo nekoliko prednosti pred teorijo, zato bodo tudi letos učenci sami poskrbeli za pripravo malice, pospravljanje učilnice, kuhinje, skrb za posodo, čistočo in še kaj. Čas po malici bo namenjen preživljanju časa zunaj, kjer se bo predelal preostanek učnega načrta. Svežemu zraku, vsakdanjemu gibanju, orientacijskim izletom in izkustvenemu učenju bomo dali vse možnosti, tako da togo sedenje in nezainteresirano poslušanje ne bo imelo možnosti za nastanek.

Ob vsem bomo velik poudarek dali tudi samostojnemu raziskovanju in eksperimentiranju na področju naravoslovja, kjer bomo s pomočjo številnih poskusov in eksperimentov spoznavali svet fizike, kemije, elektrotehnike in pravzaprav življenja nasploh, zgodovino pa tako, da bomo obiskovali muzeje ter prebirali resnične zgodbe iz starih časov v objemu našega gozdička ob ognju.
Ves čas bomo v stiku tudi s tujim jezikom (angleščina), in sicer preko glasbe in iger, prav tako bomo imeli dovolj časa za krepitev svojih notranjih vezi preko glasbene, likovne in plesne umetnosti, športno pa bomo še naprej aktivni v plezalnem centru, na igriščih ter v naravi, kjer bomo imeli več pohodniških in kolesarskih izletov. Veliko bomo tudi šivali in urili ročne spretnosti z gnetenjem in oblikovanjem gline.

Vsakodnevno preživljanje časa v naravi nam bo omogočalo prvoosebno opazovanje in čutenje narave ter opazovanje in dojemanje spreminjanja letnih časov, vremenskih pojavov ter vplivov vremena na naravo. Redno bomo raziskovali ljubljansko barje, Vrhniko in okolico ter s tem krepili zanje o naravi, ljudeh in okolici, v kateri živimo.
Na tedenski ravni bomo delali z ročnim orodjem v gozdičku, kjer bodo otroci žagali, zbijali, vrtali, pilili in ustvarjali svoje mojstrovine. V pomoč jim bova pedagoga, kamor se bodo lahko vedno obrnili po nasvet in podporo. V gozdičku bomo tudi redno kurili ogenj, kjer si bomo večkrat pripravili in popekli malico.

Prednost, ki jih nudimo pedagogi pri poučevanju v Zavodu Sole Libero:

 • Učencem nudimo izkustveno učenje z razumevanjem in ne zgolj samo s pomnjenjem,
 • učence poskušamo pripraviti do tega, da znajo razmišljati s svojo glavo in preizkušati s svojo lastno domišljijo in se tako znajti in ostati kreativni v različnih situacijah,
 • učence učimo na realnih in vsakdanjih primerih ter situacijah,
 • učence spodbujamo k samostojnemu učenju in raziskovanju,
 • v učencih spodbujamo veselje do raziskovanja, učenja ter ustvarjanja,
 • starši imajo proste popoldneve s svojim otrokom, saj ni domačih nalog,
 • učencem ni potrebno nositi nobenih šolskih potrebščin s seboj, saj imajo vse potrebno v naših prostorih,
 • učenci so deležni individualnega pristopa pri obdelavi učne snovi in individualno prilagojenega dela,
 • otroci bodo vsak dan zunaj na svežem zraku in deležni gibanja,
 • imeli bodo veliko časa za dodatne ustvarjalne dejavnosti (plezanje, ustvarjanje z glino, šivanje, eksperimenti itd.),
 • učenci si sami pripravljajo zdrave in okusne malice, v katero vključujejo veliko sezonskega in lokalno pridelanega sadja in zelenjave,
 • sprotno obveščanje in komunikacija s starši o otrokovih močnih ter šibkih področjih (ne le na govorilnih urah).

Za šolsko leto 2019/2020 imamo še nekaj prostih mest

Ker še vedno vpisujemo otroke od 1. do vključno 4. razreda v šolsko leto 2019/2020 v program alternativne oblike šolanja, ki upošteva javno veljavni kurikulum, ste vsi, ki vas naš način šolanja zanima,lepo vabljeni v naše prostore. Vabljeni pa so seveda tudi predšolski otroci, ki so dopolnili 5 let. Naša praksa v času vpisov so individualna srečanja s starši in otroki, ko se pogovorimo o vseh vprašanjih. V primeru dodatnih vprašanj pišite na info@sole-libero.si ali pokličite na 031 751 499 (Saša) ali 031 296 591 (Peter).

Nekaj utrinkov preteklega šolskega leta: GALERIJA