Novice

Predstavitev Sole Libero ekipe- Soraja Rutar Slivnik- mag. prof. poučevanja na razredni stopnji

Sem Soraja Rutar Slivnik, ljubiteljica vsega, kar je povezano z naravo, iskrenostjo in
harmonijo. V veliko zadovoljstvo pa mi je opravljati poslanstvo učiteljice v Zavodu Sole
Libero.

Skupaj z vami in vašimi otroki bom soustvarjala pot vzgoje in izobraževanja ter si
prizadevala, da bodo otroci na tej poti ohranjali radovednost in zanimanje. Kot pravi
kitajski pregovor: »Povej mi in ne bom pozabil. Pokaži mi in si bom zapomnil. Vzbudi mi
zanimanje in bom razumel.«

Zakaj odločitev za poučevanje otrok?
Že zelo zgodaj sem začela s spoznavanjem raznolikosti, tako ljudi, delovanja, naravnanosti,
sprejemanja, občutenja ipd. Vselej me je poleg šolanja zanimalo še kaj več, med drugim, da
spoznavam in sprejemam drugačnost, predvsem, da pridobim čim več izkušenj in iz tega
potegnem ter doprinesem kar največ. Zato sem tekom šolanja opravljala različna dela v vrtcih,

varstveno delovnih centrih, v domu upokojencev … Sodelovala sem tudi kot animatorka na
delavnicah z otroki, starimi od 5-12 let, prav tako pa tudi delovala v Razvojnem centru kot
svetovalka otrokom in mladostnikom na TOM telefonu. Globoko v sebi sem kmalu
ozavestila, da je moje poslanstvo povezano z otroki, zato tudi odločitev za študij na
Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer razredni pouk. Tekom samega študija sem si nabirala
ogromno izkušenj in spoznavala raznolikost otrok ter starostnih skupin. Ravno v sodelovanju
s šolami in z opravljanjem nastopov z učenci po šolah sem imela moč pridobiti vpogled v vse
plati poučevanja, kdaj tudi tiste malo manj prijetne. Vsak otrok je namreč individuum zase in
začutila sem, tako skozi lastno izkušnjo, posledično pa tudi skozi spekter učitelja, in si
pritrdila, da so šolski normativi o številčnosti otrok po oddelkih res preveliki. Sam obseg
učnega načrta in narava dela je bolj statična kot pa dinamična, bolj teoretična kot praktična in
prav to je ena izmed ovir za kakovostno poučevanje in izpopolnjevanje otrok na njihovih
močnih področjih. »Otrok ni vaza, ki jo je treba napolniti, ampak ogenj, ki ga je treba
prižgati.« – Francois Rabelais.
Vse te izkušnje so mi dale neko razsežnost in dognanje, da si sama od vzgoje in izobraževanje
želim nekaj drugačnega, bolj naravnega, biti bližje otroku. In prav ta naravnanost me je
pripeljala do Zavoda Sole Libero, v katerem poteka naraven način šolanja, ki vključuje
ogromno izkustvenega in individualnega učenja ter doživljajskega spoznavanja sveta v
prepletu, tako v notranjem okolju, notranji učilnici kot tudi v zunanjem okolju, v naši naravni,
gozdni učilnici. Otroci so na ta način v stiku z naravo, posledično pa s tem tudi v stiku s
samim seboj. S tem bi povezala slednji citat: »Vse v naravi nas stalno spodbuja, da smo to,
kar smo.« – Gretel Ehrlich
Skupaj z otroki bomo v Sole Liberu gradili na povezanosti z naravo, drug z drugim in čim
širšemu spektru pridobivanju znanja z raznolikih področij. Osebno sem naklonjena ljubezni
do petja, plesa, pohodništva, smučanja, vrtnarjenja, živali, raziskovanja zdrave prehrane in
vseživljenjske osebnostne rasti. S svojimi izkušnjami in znanjem bom skozi delovanje
otrokom skušala pripomoči k širitvi njihovih individualnih obzorij, da bodo tudi sami tekom
svojega razvoja začutili moč in vrednost raziskovanja in bosta njihova zvedavost in
radovednost vselej podprta z roko v roki.
Večkrat se vprašam, kaj je ključno, da otrokom v času odraščanja, izobraževanja nudim in jih
naučim. In vedno znova pridem do istega odgovora. Zelo pomembno je namreč, da bodo
otroci spontano in nevsiljivo gradili svoj močen notranji steber, ki bo vselej kos izzivom
vsakdana, da bodo znali poskrbeti zase, bodo privzgojili občutek do sočloveka, narave,

skratka vseh živih bitij na našem planetu, saj prav tovrstne stvari rišejo in bogatijo našo
prihodnost.
S tem, ko v Sole Liberu raziskujemo in se učimo prek izkušenj, v naravi, pod svobodnim
soncem, delamo na gradnji stabilne osebnosti in razširjanju dragocenega znanja.
Veselim se skupnega soustvarjanja na skupni izobraževalni poti pod svobodnim soncem.