Novice

PREDSTAVITEV ŠOLANJA IN DOŽIVLJAJSKIH URIC ZA PREDŠOLSKE SONČKE, SOBOTA, 26. 5. OB 12. 15

Vabljeni v gozdiček v soboto, 26. 5. ob 12.15 kjer bo predstavitev Šolanja in Doživljajskih uric.

Predstavili se vam bomo ter vam odgovorili na vsa vprašanja, ki so povezana z našim programom Šolanja in Doživljajskih uric.

  • Kdo smo in katere programe vse izvajamo?

  • Kako potekata Sole Libero Šolanje in Doživljajske urice?

  • Kako je to sploh izvedljivo?

  • Kako, da bo toliko časa za igro, dodatne dejavnosti in še za delo iz učnega načrta?

Lokacija: gozdiček – gozdna učilnica Sole Libero

Parkirate poleg Plezalnega centra Verd (Vrhnika) in sledite oznakam do gozdička.

VEČ O PROGRAMU ŠOLANJA IN IZKUSTVENEMU UČENJU, KI BO DEL NAŠEGA VSAKDANA TUDI ZA PREDŠOLSKE SONČKE

V septembru 2018 bomo  začeli izvajati programa Šolanje ter Doživljajske urice za predšolske sončke. Če vas zanima vpis, nam pišite na info@sole-libero.si. Veliko vprašanj dobimo na temo kako bomo poleg vsega prostega časa še vključili snov, ki jo zahteva kurikulum. Zato smo pripravili kratko razlago poučevanja kurikuluma preko izkušenj na Sole Libero način.

V program Šolanje vpisujemo otroke, ki bodo septembra vstopili v prvi ali drugi razred. Starši javni šoli sporočijo, da bo imel njihov otrok status izobraževanja na domu. Tako lahko v dopoldanskem času obiskuje naš program, ki temelji na izkustvenem učenju, kjer bosta v oddelku z največ 12 učenci prisotna kar dva pedagoga.

To nam daje prednost individualne obravnave posameznika ter s tem veliko več manevrskega prostora za vse dodatne aktivnosti, saj bomo določeno snov, ki jo zahteva kurikulum, zaradi individualnega pristopa lahko hitreje utrdili, hkrati pa je naš program zastavljen tako, da se učimo izkustveno. »Sedeči– klasični« del večinoma poteka ob utrjevanju in zapisovanju usvojenega znanja, vsega ostalega pa se lahko učimo izkustveno, medtem, ko življenje živimo in se ne le učimo o njem.

Hkrati v Sole Libero šolarje učimo aktivnega sooblikovanja učnega procesa, spodbujamo radovednost in otroke dolgoročno usmerjamo v samovodeno učenje, ki je izjemnega pomena za celo življenje. Kritično mišljenje in odprtost otrok v razmišljanju sta odlična popotnica za življenje.

Z obdelavo vrta in vsakodnevnim bivanjem v naravi bomo spoznavali okolje, kmečka in poljedelska opravila. Spremembe letnih časov bomo doživljali v naravi in z opazovajem okolja videli in izkusili razvoj ter razmnoževanje rastlin in živali. Spoznavali bomo kraj, v katerem se nahajamo, zgodovinske osebnosti, ki so tu živele, industrijo in javne ustanove na Vrhniki. Na sprehodih bomo spoznavali cestnoprometne predpise in varno vedenje v prometu. Ločevali bomo smeti in pospravljali notranjo učilnico ter si priučili delovne navade. Z vsem tem bomo nezavedno pokrili vse cilje za naravoslovje, ki jih zahteva kurikulum. Vloga pedagoga je, da otroci vse izkustveno še ozavestijo in ubesedijo ter medsebojno povežejo s pogovorom …

Ko bomo hodili v trgovino po sestavine za malice, bomo morali napisati seznam in količine. Na ta način bomo lahko opravili marsikatero računsko besedilno nalogo. Če nas je 10 in bo vsak pojedel žemljo, koliko žemelj moramo kupiti? Če nas je 10 in bo vsak pojedel polovico žemlje, koliko žemelj moramo kupiti v tem primeru? Vsak sendvič bo vseboval 3 rezine sira itd. Iz tako preprostega dogodka lahko naredimo ogromno. Kadar bomo kuhali v kuhinji in si vsakodnevno pripravljali hrano za malico, se bomo učili tudi merske enote.

S plezanjem, raziskovanjem in igrami bomo urili svoje gibalne spretnosti, z iskanjem zaklada, na izletu ali igrami slepih miši se bomo učili zavedanja prostora in predlogov (pred, nad, na, spodaj, ob, za itd.), utrjevali branje, štetje, računanje itd.

Kadar bomo ustvarjali in risali raznolike črte, bomo urili še grafomotoriko. Vzorčke bomo s prsti risali po tleh, po drevesih, po zraku in v vodi. Zaporedja in množice bomo s pomočjo naravnih materialov med igro združevali po podobnih ali različnih lastnostih, jih urejali in razvrščali, oblikovali množiceter njihove preseke. Poleg tega bomo prepevali, slikali, oblikovali glino, vsakodnevno dramsko nastopali v gozdni učilnici in na pobudo otrok tudi organizirali razstave, predstave (lutkovne, dramske), plesne nastope itd. Tudi pri organizaciji dogodkov bodo morali otroci uriti svoje spretnosti ter napisati vabila, plakate, jih razobesiti in se pozanimati, kje jih lahko obesijo. Dogovorili se bodo, ali bodo morda svoje izdelke prodajali in kaj bodo želeli narediti s pridobljenim denarjem.

Ko se bomo dogovarjali za izlete, bomo brskali po turističnih vodnikih, knjigah ter zemljevidih ter skupaj načrtovali pot, prevoz itd. Otroci na izlet ne bodo odšli pasivni, temveč v pričakovanju. Na izlet se bomo pripravili, si ogledali pot, razmislili, kaj vse želimo videti, kaj vse nas še zanima in bomo morali vprašati. Na koncu bomo naredili še evalvacijo izleta. Če želite takšno obliko šolanja za svojega otroka, nam pišite (info@sole-libero.si) in lahko se dogovorimo za srečanje.

Več o šolanju: Šolanje

Več o Doživljajskih uricah: Predšolski sončki