Novice

PREDSTAVITEV PETER GANTAR

Sem Peter Gantar, večni raziskovalec in ljubitelj življenja, ter poleg mnogih vlog, ki jih nosim, tudi učitelj v Zavodu Sole Libero. Skupaj z vami in vašimi otroki bom prehodil del nikoli dokončane, vseživljenjske poti vzgoje in izobraževanja.

Po duši sem vsestranski ustvarjalec, predvsem na področju umetnosti, tehnike in narave. Formalno sem elektrotehnik in diplomirani inženir varstva pri delu, med drugim imam štiri leta intenzivnih delovnih izkušenj kot laborant in učitelj praktičnega pouka na srednji tehniški šoli, kjer sem opravil tudi program pedagoško andragoškega in specialno-pedagoškega isopolnjevanja ter strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja. Sem človek, ki združuje ljubezen do ljudi, tehnike, umetnosti in narave.

Kako to, da sem se znašel tukaj Zavodu Sole Libero, pod svobodnim (vrhniškim) soncem? Pri dragoceni izkušnji dela na srednji šoli sem ugotovil, da je delo z otroki in mladostniki pravzaprav moje poslanstvo in notranja izpopolnitev. Po nekaj letih pedagoškega dela sem opazil, da učence veliko bolj zanima praksa kot pa teorija ter da je veliko lažje delati z dijaki, kadar sem zaradi praktične narave poučeval le pol razreda. V srednjo šolo pridejo dijaki, ki so že dobro izoblikovani in jih je do določene mere težko motivirati, če ne kažejo posebnega interesa za učenje ter so brez lastne radovednosti in včasih celo volje do življenja. Na izoblikovanje dijaka, poleg vpliva družine, veliko pripomore prav osnovna šola, kamor je otrok vpet od otroške do zgodnje odrasle dobe. Ta čas je, poleg prvih nekaj let, kjer imajo ključno vlogo starši, odločilen za otrokov razvoj, saj močno vpliva na kakovost otrokove prihodnosti. »Se bo pripravil na izzive življenja, bo znal poskrbeti zase, bo to sploh želel?«je le nekaj vprašanj, s katerimi se ves čas po tihem ukvarjamo starši. Ker so osnovnošolski razredi večkrat prepolni otrok, ker se učni načrti zaradi orjaškosti celotnega šolskega sistema, kljub srčnemu in strokovnemu kadru, le počasi spreminjajo, ker je narava dela zaradi preobsežnosti večkrat bolj statična kot dinamična, bolj teoretična kot praktična, sem pričel razmišljati, kaj bi se pri tej stvari dalo spremeniti. Zavod Sole Libero, kjer poteka naravno šolanje, ki vključuje ogromno izkustvenega učenja, doživljajskega spoznavanja sveta ter stika z naravo, s tem, pa vsem, ki smo v njem, tudi stika s samim s seboj, tudi meni kot učitelju ponuja v poklicnem in zasebnem tisto nekaj več. Individualno delo z otroki, učenje z zgledom, kjer je dovolj prostora tudi za ohranjanje vsega tistega, kar nas od sočloveka razlikuje, to, da sem lahko v procesu, ki ne deluje kot po tekočem traku, ki vzgaja individuume, ki je v stiku z naravo in lastno ustvarjalnostjo, ki pravzaprav daje prostor tudi duši, ne le telesu, je zame pravo darilo.

Ker sem tudi oče dveh otrok, že doma vidim, kako so si otroci med seboj različni, in kako je pomembno obravnavati vsakega otroka na drugačen način, da se iz njega izvabi tisto, kar je že v njem in kar je zanj zares pomembno, kar ga srčno veseli. Le če otrok ohrani svojo pravo naravo in s tem tisto svojo posebnost, ki ga ločuje od drugih, lahko zares stopa po poti svoje usode, kajti vsak človek se rodi kot original, vendar mnogi žal živijo le kot kopije.

Ker je res čas za korenite spremembe na področju vzgoje in izobraževanja, pa seveda še na kakšnem, sem se tudi sam odločil za spremembo in se tako pridružil Zavodu za naravno izobraževanje Sole Libero. Življenje namreč ni nek statičen program, ki mu moramo kot roboti slediti, temveč živa stvar, ki se nenehno spreminja. Če hočemo biti in ostajati v toku življenja, moramo ves čas biti otroško radovedni, nenehno igrivo preizkušati stvari in se spreminjati. Le tako pridemo do svojega bistva.

Peter Gantar