Novice

ORODJARSKI DNEVI POD SVOBODNIM SONCEM

Zavod Sole Libero ponuja alternativno obliko izobraževanja za šolske otroke, ki imajo sicer status šolanja na domu in obiskujejo naš program, kjer  preko raznolikih izkustev in z gibanjem predelujejo javni učni načrtv gozdni raziskovalnici, na izletih itd.

Otroci med šolskim letom tudi aktivno sodelujejo pri orodjarskih dejavnostih. V sodelovanju s pedagogom Petrom Gantarjem so si otroci zadali projekt grajenja še ene lesene hiše v naši gozdni učilnici, v katere spravljamo šolske pripomočke, orodja ipd. Hišo smo sestavili iz odpadnega lesa, natančneje iz desk rabljenih palet. Prav tako otroci redno skrbijo za polno skladovnico polen, ki jih v naši gozdni učilnici več kot potrebujemo za pripravo ognja. Prenavljali in osvežili smo tudi štore, ki nam v gozdu služijo kot šolski stoli. Otroci so se na tak način izkustveno in pobližje spoznali z različnimi vrstami orodij. Govorili smo tudi o varnosti pri delu, da bi otroci res ozavestili primerno uporabo orodja.