Novice

Individualni pristop in samostojno učenje

Značilno za nas je, da razgibano sledimo ciljem javnega učnega načrta, in sicer tako, da vsakemu otroku omogočimo, da to stori v svojem ritmu. Znotraj naše šolske skupine intenzivno vključujemo individualni pristop, ki omogoča, da vsak otrok raste in cveti glede na svojo notranjo uro.

Učenci in učenke, ki hitreje usvojijo in razumejo snov, lahko takoj nadaljujejo z novo učno lekcijo, za tiste, ki potrebujejo več časa in razlage, pa z individualnim pristopom poskrbimo, da tekočo snov res dobro razumejo –  ne zgolj na pamet.

Otroke se vseskozi usmerja v samostojno delo in v prevzemanje odgovornosti za svoje znanje in tudi življenje. Vse pridobljeno znanje utrdimo preko praktičnih vsebin, tako da učenci in učenke vidijo in razumejo, kaj jim določeno zanje prinaša v vsakdanjem življenju. Učenju samo zaradi učenja se izogibamo – pri nas ima vse smisel in je podkrepljeno z dolgoročno vizijo!

Pri učencih in učenkah spodbujamo močna področja in utrjujemo šibka. Tisti, ki neko snov usvojijo, pomagajo tudi  tistim, ki snovi še niso povsem usvojili. Učenci in učenke imajo ogromno osebnih zanimanj in strasti, ki se velikokrat tudi navezujejo na javni učni načrt, zato se trudimo, da vse to vključimo v naš pouk, na primer tako,  da na podlagi lastnih interesov in zanimanj izdelajo predstavitev posamezne teme in jo nato predstavijo še ostalim. Tako se ustvarja tudi veliko medpredmetnih povezav za predmete, kot so slovenščina, matematika, naravoslovje ter likovna in glasbena umetnost.

Praktično to zgleda tako, da si učenec izbere temo, ki ga zanima. Učenec, ki je predstavil ptice, je moral najprej prebrati knjigo o pticah in iz nje izluščiti bistvene podatke, ki jih je želel predstaviti (slovenski jezik in naravoslovje). Na sami predstavitvi nam je med drugim predstavil velikost posameznih ptic in razpon njihov kril (matematika – merske enote),  ptice je potem tudi narisal na plakat (likovna umetnost), ki je služil kot vizualni pripomoček pri predstavitvi. Vmes je med predstavitvijo opravil govorni nastop in vadil javno nastopanje (slovenščina).