O nas

Poslanstvo

Naše poslanstvo je izvajanje šolanja za šoloobvezne otroke na svojevrsten, sproščen način.
Otroci so med izobraževalnim procesom vsakodnevno in večino časa v naravi.
Tako imajo dovolj časa tako za svobodno kot tudi usmerjeno igro ter izkustveno učenje.
Stremimo k temu, da v času šolanja otroci odkrijejo svoje strasti in močna področja ter so med procesom radovedni, raziskujejo, načrtujejo ter razmišljajo, kako priti do določenih odgovorov ali zakaj so odgovori takšni.
Na ta način so otroci aktivni soudeleženci in sooblikovalci svojega učnega procesa, ki ni vezan le na šolsko znanje, temveč tudi na vedenje o sebi, o naravi in še marsičem, kar odkrivamo med našo pustolovščino pod svobodnim soncem.


Kako se je začelo

Več posameznikov nas je v sebi čutilo, da si za svoje otroke želimo osnovnošolskega izobraževanja, ki bo imelo poudarek na izkustvenem učenju, učenju preko igre v kombinaciji s svobodno igro v naravi, v objemu gozda. Opazili smo, da so otroci dandanes preveč zasuti z zunanjim nadzorom in si zaželeli, da bi imeli otroci tudi v času šolanja dovolj svobode, da razmišljajo s svojo glavo in postanejo aktivni udeleženci – sooblikovalci svojega učenja in ne pasivni prejemniki.
Ob ogledu dokumentarnega filma Nature Play so se vsem zaiskrile oči … Ugotovili smo, da je to tisto, kar želimo za otroke – vsakodnevno izkustveno učenje v naravi ter še vedno dovolj svobodne igre. Otrokom v Sole Libero želimo, da pod svobodnim soncem, v objemu narave odkrijejo tisto iskrico v sebi, da so sproščeni in nasmejani, hkrati pa tudi, da se soočijo z svojimi neuspehi preko spodletelih poizkusov, ki si jih zadajo sami ter najdejo neko novo pot in rešitev, ki je morda drugačna od njihove prvotne zamisli.
Da najdejo svoje strasti in jih uresničujejo preko igre ter izkustvenega učenja … Osnovnošolsko izobraževanje je vendar namenjeno temu, da posameznik ugotovi, katera so njegova močna področja, da se lažje usmeri v nadaljnje izobraževanje. Pred začetkom predvajanja dokumentarca sta dva izmed staršev oznanila, da takšno izobraževanje za otroke želita ponuditi na Vrhniki. Nekaj strastnih ljudi se je povezalo in padla je odločitev, da smo pripravljeni za delovanje, da omogočimo otrokom prostor pod svobodnim soncem, kjer bodo našli svojo iskrico v sebi in je ne bodo iskali zunaj sebe. Ime je bilo na dlani in Sole Libero je bil ustanovljen.NaturePlay (15. 6. 2016) Take Childhood Back Trailer (Video)
Pridobljeno iz: https://www.youtube.com/watch?v=RIKhp6CFP9Q